0 537 546 61 56
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Çatıların Sınıflandırması

24 Temmuz 2017
3 kez görüntülendi

Çatıların Sınıflandırması

Çatılar, çok sayıda etmene ve gereksinmeye göre tasarlandıkları için bu etmenlerin ve gereksinmelerin her birine göre ayrı ayrı sınıflandırılabilirler. Bu nedenle de çatıların sınıflandırılmalarını tek başına bir sınıflandırma sistemine bağlanması söz konusu değildir.Sınıflandırmaya esas oluşturan faktörleri; çatının geometrik biçimi,üzerinin kullanıp kullanılmaması, suyun uzaklaştırılma şekli çatının eğimi, örtü malzemesinin türü, çatı arası havasının var olup olmaması ve çatı taşıyıcı sisteminin türlü olarak ele almak ve sınıflandırmak olanağı vardır.

Tüm bu çatı sınıflandırma faktörlerini tek bir sistem olarak içeren çok kapsamlı bir sınıflandırma sistemi mevcut değildir. Ancak, çatıların ası yapısal özelliği ortaya koymaya olanak veren soğuk ve sıcak çatı sınıflandırması diğer sınıflandırma faktörlerine göre daha geçerlidir.

KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE ÇATILARIN SINIFLANDIRILMASI

Çatılar, kullanım şekline göre ikiye ayrılabilirler; Bunlar üzerine de gezilen yada gezilmeye elverişli çatılar ile üzerinde gezilemeyen ya da gezilmeye elverişli olmayan çatılar’dır.

1-Üzerinde gezilen ya da gezilmeye elveriş olan çatılar

Bu çatılarda çatı üzeri teras, bahçe, açık ya da kapalı otopark olarak kullanılmak üzere tasarlanır.Bir çatının üzerinde gezilebilmesi, o çatının üzerinin kullanılabilmesinin yanı sıra çatı yüzeyinin hareketli ve darbesel yüklere karşı korunması gerekliliği doğurur.

2- Üzerinde gezilemeyen ya da gezilmeye elveriş olmayan çatılar

Bu çatılar ,düz yada eğimi gerekse örtü malzemesinin %33 eğimli ve kiremit örtülü çatı, gerek eğimli gerekirse örtü malzemesinin kırılma olasılığı nedeniyle, yalnızca bakım ve onarım amacıyla üzerinde gezilebilir.

Üzerinde gezilemeyen çatıların daha çok ısı,su ve nem gibi atmosferik etmenlere karşı korunmarları gerekir.Bir çatının üzerinde gezilememesi,üzerinin herhangi bir amaçla kullanılmadığını gösterse de,güneş kolektörleri,anten ve benzeri araçların çatı üzerinde yerleştirilmesi de bir anlamda çatı üzerinin farklı bir kullanılma şeklidir.

Yağış suyunun uzaklaştırılma şekline göre çatıların sınıflandırılması

Çatılar, üzerine gelen yağış sularını uzaklaştırma yöntemine göre ikiye ayrılırlar.Bunlar, dışa akışlı çatılar ile içe akışlı çatılar’dır.

1-Dışa Akışlı Çatılar

Bu tür çatılarda yağış suları çatının şekli nedeniyle çatının dışına doğru aktığından,bu çatılara dışa akışlı çatılar denir.

2- İçe akışlı çatılar

Bu tür çatılarda yağış suları çatının yüzeylerinin konumu nedeniyleçatının dışına değil,çatının içine akacağından,,bu tür çatılara içe akışlı çatı denir.

Eğime göre çatıların sınıflandırılması

Çatılar, eğimlerine göre üç sınıfa ayrılırlar. Bunlar, az eğimli çatılarçok eğimli çatılar, ve değişken eğimli çatılar’dır.

1-Az eğimli çatılar

Eğimleri %0’dan %25’e kadar olan çatılar bu sınıfa girebilirler. Eğimi %0-1,5 arasında bulunan çatılar sızdırmaz esaslı çatılar olarak adlandırılır. Eğimi %1,5-15 arasında bulunan çatılar sızdırmaz esaslı çatıların alt grubunu eğimi% 15-25 arasında olanlar üst grubu oluştururlar.

  2-Çok eğimli Çatılar

Bu sınıfa giren çatıların eğimleri %25 ve daha büyük değerler alır. Bu tür çatıların örtü malzemeleri de yine kaplama esaslı çatılar olarak adlandırılır.

 

Sızdırmaz esaslı çatılarda kullanılan örtü malzemeleri hiçbir noktasında suyun alt tarafa mutlak olarak geçemeyeceği şekilde membran su yalıtım malzemesinden yapılırlar. Bu eğim sınırından daha fazla çatılar (%1.5-15) yine sızdırmaz esaslı malzemeden oluşturulmakla birlikte, teras çatılar gibi doğrudan doğruya üzerinde yürünebilme amacıyla yapılmazlar.

 

Eğimleri %15-25 arasında olan çatılar, bir kaplama malzemesiyle kaplanır ve bu grup en yüksek eğim değerleri, çok eğimli çatılar %25 ve daha büyük eğimlerdeki çatıları kapsar. Kaplama esaslı çatılarçatı örtü malzemelerinin ebatları, çatının eğimi azaldıkça büyümek durumundadır; eğim arttıkça kaplama (örtü) malzemesi ebatları küçülebilir.

Çatı türünün seçiminde üst sistem verisi olarak imar yönetmelikleri önemli rol oynar.   Değişken Eğimli Çatılar

Bu tür çatılarda eğim değişkendir. Kubbe, tonoz, kabuk gibi yüzeylerin eğimleri 0-90 arasında değişebildiğinden, bu tür yüzeyler bu gruba girerler.

  Kaplama Malzemesine Göre Çatıların Sınıflandırılması   Örtü malzemesine göre çatıların sınıflandırılması, malzemenin türüne göre yapılır.   Kiremit kaplamalı çatılar Çimento esaslı donatlı levha kaplamalı çatılar Metal kaplamalı çatılarBitüm kaplamalı çatılar Polimer kaplamalı çatılar Cam kaplamalı çatılar Doğal taş kaplamalı çatılaBitkisel kaplamalı çatılar   Biçime Göre Çatıların Sınıflandırılması   Çatılar biçimlerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler   Tek yüzeyli çatılar Beşik örtüsü çatılar Kırma çatılar Mansard çatılar Kubbe çatılarKülah (kule) çatılar Şed çatılar Düz ya da eğimli çatılar.   Çatı Arası Havasının Varlığına Göre Çatıların Sınıflandırılması   Çatılarçatı arası havasının var olup olmamasına göre 2 sınıfa ayrılırlar,   1- Çatı Arası Havası Olan Çatılar (Hava Yastıklı / Soğuk Çatılar)

Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava tabakası bulunur. Hava yastığı adı da verilen bu hava tabakası sayesinde çatının örtü ve taşıyıcı kısım dış etmenlere karşı kendiliğinden korunmuş olur. Ayrıca taşıyıcı kısım ısınmadığı ve genleşmelere karşı korunduğu için bu tür çatılara soğuk çatı denir.

  2- Çatı Arası havası Olmayan Çatılar   Hava Yastıksız / Sıcak Çatılar

Bu tür çatılarda örtü ve koruyucu katmanlarla taşıyıcı sistem arasında bir hava yastığı mevcut değildir. Çatıyı oluşturan tüm katmanlar aralıksız ve ardışık olarak birbirleri üzerine otururlar. Tüm sistem korunmadığı sürece taşıyıcı yapı da genleşmelere açık olup ısınacağından bu tür çatılara sıcak çatı adı verilir. Teras çatılar ve düz damlar bu gruba girerler.

  Taşıyıcılık Niteliğine Göre Çatıların Sınıflandırılması

Taşıyıcı kısmının niteliğine göre çatılar 3 sınıfa ayrılırlar. Bu sınıflandırmada ilk sınıf çatının düşey yüklerinin doğrudan bir taşıyıcı döşemeye ya da duvarlara oturulmasına göre; ikinci grup ise çatınındüşey yüklerinin taşıyıcı mesnetlere bir asma makas sistemi ile oturtulmasına göre genel olarak ikiye ayrılır. Üçüncü grup ise ilk iki sistemin karma olarak kullanılması halidir. Buna göre çatılar;

  Oturtma çatılar Asma Çatılar Karma Çatılar

şeklinde sınıflandırılmıştır. Ancak bu sınıflandırmadaki ana hareket noktası çatıya ait düşey yüklerin bir taşıyıcı sisteme doğrudan oturtulması ya da makas gibi eğilmeye çalışan ve kendisine gelen yükleri mesnetlere ileten rijit bir elemanla oturtulup oturtulamamasıdır. Bu bağlamda düşey yükleri doğrudan taşıya ileten sistemleri oturtmamalı dolaylı olarak ileten sistemlere asma çatı her iki sistemin bir arada bulunduğu sistemlere de karma çatı adı verilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?