0 537 546 61 56
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

Isı Yalıtımı

02 Ekim 2017
2 kez görüntülendi

Isı Yalıtımı Nedir

Farklı sıcaklıkta iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bu işlem binalarda, dışarıya ve ısıtılmayan bölümlere bakan duvarlara, çatıya, bodrum tavanlarına, camlara ve doğramalara uygulanır.

Doğru yapılmış ısı yalıtımı, bina sakinlerinin daha az enerji kullanarak ısınması veya serinlemesini sağlar. Daha az enerji kullanılması ısınma ve serinleme maliyetini düşürürken, çevre kirliliğinin azaltılmasını, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılmasını da sağlamaktadır.

Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır

Isı yalıtımı duvar, çatı, döşeme gibi farklı yapı elemanlarına uygulanabilmektedir. Her yapı elemanına özel farklı uygulama teknikleri mevcuttur. Örnek olarak duvarlara yapılan ısı yalıtımı; duvarın dışından, duvar arası ve duvarın içinden olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilmekte ve üçe ayrılan bu uygulamaların üçünün de kendine özgü uygulama teknikleri bulunmaktadır. Ancak ısı yalıtımı nasıl yapılır genel olarak anlatılacak olursa, düşük ısı geçirgenliğine sahip özel ısı yalıtım malzemelerinin; evlerimizin çatı, döşeme, duvar ve tesisatlarına tekniğine uygun olarak uygulanmasıyla yapılır. Ayrıca, pencerelerde ısı yalıtımı, özel kaplamalı camlar ile üretilmiş yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak sağlanmaktadır.

Isı Yalıtım Malzemeleri

Mantolama, yapının duvarlarına yapılan ısı yalıtımı olduğundan, duvarlarda EPS, XPS ve Taşyünü cinsi ısı yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Ancak yapıların farklı bölümlerinde kullanılabilen birçok farklı ısı yalıtım malzemeleri bulunmaktadır. Genel olarak bunlar;

1. Cam Yünü :
İnorganik bir hammadde olan silis kumunun yüksek basınç altında 1200-1250°C de ergitilerek, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilmesi sonucu oluşturulan açık gözenekli bir malzemedir. Değişik yoğunluklarda (14- 100 kg/m3) farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilebilir. Kullanım sıcaklığı -50 / + 250°C aralığındadır. A1 veya A2 sınıfı yanmaz bir malzemedir. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,035-0,050 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=1′ dir. Hacimce su emme %3-10’dur.

2. Taş Yünü :
İnorganik bir hammadde olan bazalt ve diabez taşlarının 1350-1400°C sıcaklıklarda, ince eleklerden geçirilip elyaf haline getirilip bunların organik bağlayıcılar ile sıcaklık ve basınç altında levha haline getirilmesi sonucu oluşturulan açık gözenekli bir malzemedir. Değişik yoğunluklarda (30-200 kg/m3 ) farklı kaplama malzemeleri ile şilte, levha veya boru formunda üretilebilir. Kullanım sıcaklığı -50/ +650-750°C aralığındadır. A1 veya A2 sınıfı yanmaz malzemedir. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,035-0,050 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=1′ dir. Hacimce su emme %2,5-10’dur. Basma dayanımı 0,5 ile 500 kPa arasında değişir.

3. Ekspande Polistren Köpüğü (EPS) :
Polistren hammaddesinin su buharı ile temas etmesi durumunda hammaddesinde bulunan pentan gazının genleşmesiyle büyük bloklar halinde şişirilip ve sıcak tel ile kesilerek üretilirler. Levha şeklinde kalıp içerisinde şişirilerek de üretilebilirler. EPS levhaların ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilmesi için yoğunluğunun en az 15 kg/m3 (15 dansite) olması gerekmektedir. Kullanım sıcaklığı -50/ +75-80°C aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D veya E’ dir. TS 825’e göre Isıl iletkenlik hesap değeri λ=0,035-0,040 W/(m.K) dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=20-100 dür. Hacimce su emme %1-5 dir. Basma dayanımı 30 ile 500 kPa arasında değişir.

4. Ekstrüde Polistren Köpüğü (XPS) :
Polistren hammaddesinin ekstrüzyon (haddeleme) ile çekilmesi ile üretilen ortak çeperli kapalı hücre yapısına sahip ısı yalıtım malzemeleridir. Pürüzsüz (ciltli), pürüzlü veya pürüzlü kanallı yüzey biçimleri bulunmaktadır. Değişik yoğunluklarda ( ≥25 kg/m3) levha veya boru biçiminde üretilebilir. Kullanım sıcaklığı -50/ +75-80°C aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D veya E’ dir. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,030-0,040 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=80-250’dir. Hacimce su emme %0-0,5 dir. Basma dayanımı 100 ile 1000 kPa arasında değişir.

5. Poliüretan Köpüğü (PUR/PIR) :
Poliüretan terimi polifonksiyonel izosiyanatların en az iki hidroksil grubu içeren bileşiklerle katılma reaksiyonu sonucunda plastik(polimer) oluşturması anlamına gelir. Poliüretan ismini (PU) bu reaksiyon sonucu oluşan üretan grubundan alır. Bu sınıftaki malzemeler üre, amid, eter, ester bağları da içerebilir. Bundan dolayı poliüretan ismi çok değişken yapıda polimeriler için kullanılır. Poliüretan iki ayrı kimyasal komponentin bir araya getirilmesi ile üretilir. PUR/PIR farklı yoğunluklarda ( ≥30 kg/m3 ) levha, sandviç panel ve püskürtme yöntemiyle kullanılan bir ısı yalıtım malzemesidir. Kullanım sıcaklığı -200/ +110°C aralığındadır. Yangına tepki sınıfı D, E veya F dir. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,025-0,040 W/(m.K) arasında değişkenlik gösterir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=30-100’dir. Hacimce su emme maksimum %3 dür. Basma dayanımı minimum 25-800 kPa olmalı ve uygulama yerine göre yoğunlukla doğru orantılı olacak şekilde artış gösterir.

6. Ahşap Yünü Levhalar (WW) :
Ahşap talaşının belirli bir bağlayıcı ile sıkıştırılarak levha halinde değişik yoğunluklarda 460-650 kg/m3 üretilen bir yalıtım malzemesidir. Genellikle EPS ve Taş Yünü ısı yalıtım levhalarının iki yüzeyine ahşap yünü levhaların lamine edilmesi ile elde edilen kompozit paneller halinde kullanılırlar. Yangına tepki sınıfı B,s1,d0 dır. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,065-0,090 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=2-5 dir. Basma dayanımı 200 ile 1000 kPa arasında değişir.

7. Cam Köpüğü (CG) :
Cam köpüğü; hücresel dolgu malzemesi ile birleştirilmiş atık cam kırıklarından oluşur. Bu iki bileşen bir kalıba yerleştirilerek yaklaşık 510°C’ye kadar ısıtılır. Isıtma işlemi süresince kırılmış cam tanecikleri eriyerek sıvı hale geçer. Hücresel dolgu malzemesinin ayrışması sonucunda karışım genleşip kalıbı doldurur. Karışımın milyonlarca birbirine bağlı, üniform ve kapalı hücreler oluşturmasıyla değişik yoğunluklarda (100-150 kg/m3 ) cam köpüğü elde edilir. A sınıfı yanmaz malzemedir. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,045-0,060 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=∞ dur. Su emme %0 dır. Kullanım sıcaklığı -260/ +430°C aralığındadır. Basma dayanımı 430 ile 8800 kPa arasında değişir. Kimyasal maddelere dayanıklıdır.

8. Fenol Köpüğü (PF) :
Fenol-Formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilir. Muhtelif yoğunluklarda levha ve boru biçiminde alüminyum folyo, metal vb. kaplamalar ile donatılabilmektedir. Yangına tepki sınıfı kaplamasız B,s2,d0, alüminyum folyo kaplamalı C,s2,d0 dır. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,030-0,045 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=10-50 dir. Kullanım sıcaklığı -180/+120°C aralığındadır.

9. Genleştirilmiş Perlit Levhalar (EPB):
Bünyesinde % 2-4 oranında bağlı su bulunduran ve camsı bir kayaçtır. Perlitin en önemli özelliği ısıtılarak yumuşama sıcaklığına getirildiğinde orijnal hacminin 4-24 katına çıkabilmesidir. Perlit temel olarak silika ve alüminyum bileşimlerinden oluşmuş olsa da, kolaylıkla nem absorbe edebilen higroskopik katkılarda içerebilir. Ham perlitin kırılıp değişik ebatlardaki eleklerden geçirilerek tasnif edilmesinin ardından 800-1150°C’ye kadar hızlı bir şekilde ısıtılarak bünyesinde ki özsuyun buharlaşması ile patlaması sonucu granül halinde genleştirilmiş perlit elde edilir. Levha veya granül olarak torbalara konularak kullanılabilir. A sınıfı yanmazdır. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,045-0,065 W/(m.K)’dir Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=5. Kullanım sıcaklığı -250/ +1000°C aralığındadır.

10. Mantar Levhalar (ECB):
Ağaçlardan soyulan mantar temizlenip prosesten geçirilerek granül haline getirilir. Granüller kurutma cihazında temizleme ve traşlama prosesinden elde edilen mantar tozlarının yakılması ile elde edilen kızgın buhara tabi tutulur. Mantar bloklar bu prosesten sonra kurutma cihazından çıkarılarak su ile soğutularak 2 hafta süresince dinlenmeye bırakılır. Bu sürenin ardından testere ile talep edilen kalınlıklarda kesilerek değişik yoğunluklarda (80-500 kg/m3) mantar levhalar elde edilir. Yangına tepki sınıfı E sınıfıdır. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,045-0,055 W/(m.K)’dir. Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=5-10 dur. Kullanım sıcaklığı -180/+100°C aralığındadır.

11. Ahşap Lifli Levhalar (WF):
Ahşap lifli ısı yalıtım malzemeleri, ladin köknar gibi ağaç yongalarından elde edilirler. Ahşap yongaları termo- mekanik olarak hamur haline getirilip ince şeritler halinde kesilir. Elyaflar, su itici katkılar (%2 parafin) püskürtülür ve ardından kurutulur. Kurutulmuş elyaflara %4 oranında poliüretan esaslı reçine püskürtülmesinin ardından levha biçimine getirilerek değişik yoğunluklarda 110-450 kg/m3 üretilir. Yangına tepki sınıfı E dir. TS 825’e göre ısıl iletkenlik hesap değeri λ=0,035-0,070 W/(m.K)’dir Su buharı difüzyon direnç katsayısı µ=5 dir. Kısa süreli su emme değeri 0,5-2,0kg/m2 dir. Basma dayanımı 5 ile 150 kPa arasındadır.

Isı Yalıtımı Nerelere Uygulanır

Isı yalıtımı yapının dışarıya ve ısıtılmayan bölgelerine bakan;

  • Duvarlara,
  • Çatılara ve teraslara,
  • Çıkma tabanlarına,
  • Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvar ve döşemelere,
  • Toprakla temas eden duvar ve döşemelere,
  • Cam ve doğramalara,
  • Kombi ile ısıtılan binalarda, katları ayıran döşemelere,
  • Tesisat elemanlarına uygulanır.

,Eskişehir ısı yalıtımı,
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı zorunlu mu
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı nasıl yapılır
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı yönetmeliği
,Eskişehir bina ısı yalıtımı fiyatları
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı ne zamana kadar yapılmalı
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı nedir
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı malzemeleri
,Eskişehir binalarda ısı yalıtımı ve önemi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?